4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

Dünya hayvanları koruma günü; dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekilmek üzere, 1931 yılında Floransa'da çevreciler tarafından organize edilen bir toplantıda ilan edilmiştir.

Bu özel günün amacı, tüm hayvanları ve onları seven tüm insanlara saygı duymayı ve hatırlamayı hedefler. Öncelikle bu gün, hiç bir din veya ülkeye ait değildir. Dolayısı ile 4 Ekim gününü kabul eden ülkeler kendi ülke kültürlerine göre bu çerçevede çeşitli kutlamalar yapmaktadırlar.

Her yıl bu özel gün, bize yeni bir şans verir geriye dönüp düşünmek, evrende bizden başka canlıların olduğunu anlamak için. Bizler hayatımıza kattıkları pozitif değerlerden dolayı büyükten küçüğe, fareden file tüm hayvanların hayat hakkını tanımalı ve hayvanlar alemini saygı ile selamlamalıyız.

4 Ekim hayvanları koruma gününde yapılacak en önemli aktivitelerden bir tanesi kuşkusuz ulaşabildiğimiz kadar insana, bir kez daha, dünyayı beraberce paylaştığımız hayvanlar alemindeki her canlının sahip olduğu hakları hatırlatmak ve onlara saygı duyma konusu üzerinde düşünülmesini teşvik etmektir.